Vergoedingen van de zorgverzekeraar

Kraamburo 10.nl heeft met (bijna) alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst afgesloten of afspraken gemaakt.
Kraamzorg valt bij alle verzekeraars onder het basispakket.
Je verzekeraar vergoedt de kraamzorg uren op basis van het Landelijk Indicatieprotocol.
Wil jij kraamzorg van kraamburo 10.nl maar staan we niet vermeld bij jouw zorgverzekeraar?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Ook voor jou is het mogelijk om een heerlijke kraamweek te hebben zonder dat daar, buiten de wettelijke eigen bijdrage, extra kosten bij komen.

Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg

Je kraamzorg uren worden vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).
Naast het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen.

Basisuren

Wanneer je borstvoeding gaat geven dan heb je, volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, recht op de basiszorguren van 49 uur.
Indien je flesvoeding geeft, gaat hier 4 uur vanaf en heb je recht op 45 uur, verdeeld over 8 dagen.
De 49 of 45 uur zijn de zorguren voor  tijdens de kraamtijd,  
deze zijn dus exclusief het aantal zorguren die gebruikt zijn, bij of vlak na je bevalling.
Bij kraamburo 10.nl heb je de mogelijkheid om te kiezen voor minimaal 24 zorguren verdeeld over 8 dagen tot een maximum, indien er geen medische indicatie is, van 45/49 zorguren verdeeld over 8 dagen. Alle tussenliggende zorguren zijn ook mogelijk bij ons.
Maar niet alles is vóór de bevalling bekend.
Op de dag van de bevalling en/of op de derde/vierde dag erna wordt gekeken of het aantal zorguren aangepast moet worden, pas dan is immers duidelijk wat moeder en baby echt nodig hebben.
Je eigen verloskundige en kraamverzorgende doen samen deze tweede en derde indicatie.
Wanneer je om welke redenen dan ook in het ziekenhuis gaat bevallen, gaan de zorguren van de dagen die je in het ziekenhuis doorbrengt, van de kraamzorg uren af.

Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg

Voor iedereen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage.
2020:
de eigen bijdrage is vastgesteld op € 4,50 per uur.
De wettelijke eigen bijdrage wordt alleen berekend over de daadwerkelijke afgenomen kraamzorg uren.
In sommige gevallen, bij een aanvullende verzekering, vergoedt de zorgverzekeraar (deels) de wettelijke eigen bijdrage.